Tozo voorlopig oktober 2020

Voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), oktober 2020.
Voorlopige cijfers (op registratiebasis) over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), oktober 2020. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).