AZW-breed: Uitstroom naar erv, lft, opl, contr, branche, regio, 2019-2020

Deze tabellen bevatten cijfers over de uitstroom van werknemers van de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed naar dienstjaren, branche en provincie. In 'Tabel 1' is leeftijd opgenomen als aanvullende variabele, in 'Tabel 2' is dit opleidingsniveau en in 'Tabel 3' contracttype. Alle cijfers hebben betrekking op de periode lopend vanaf het eerste kwartaal 2010 tot en met het tweede kwartaal 2020.

De branche in deze tabellen is conform de reguliere indeling op AZW StatLine.

De branche-indeling wijkt af van de indeling op AZW StatLine. Om groepen van voldoende omvang te creëren zijn enkele hoofdbranches van AZW StatLine samengevoegd. De 'Universitair Medische Centra' zijn bij de 'Ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg' gevoegd. De 'Huisartsen en gezondheidscentra' zijn toegevoegd aan de branche 'Overige zorg en welzijn'. Tenslotte zijn de branches 'Jeugdzorg', 'Sociaal werk' en 'Kinderopvang' samengevoegd tot branche 'Welzijn, jeugd en kinderopvang'.

De provincie is bepaald op basis van de woongemeente van de werknemer.

Het aantal dienstjaren in zorg en welzijn is bepaald door alle dagen dat een werknemer een baan in zorg en welzijn breed had bij elkaar op te tellen. Er is geen rekening gehouden met voltijd- of deeltijdbanen. Eventuele werkonderbrekingen tussen banen zijn niet meegeteld. Indien een werkonderbreking langer dan 2 * 365 dagen was, zijn alle dagen in voorliggende banen niet meegeteld.

Leeftijd is gebaseerd op een vergelijking van geboortedatum en de laatste peildatum dat een werknemer nog werkzaam was op de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed. Er zijn drie groepen voor leeftijd aangemaakt; ‘jonger dan 25’, ’25 tot en met 44’ en ’45 en ouder’.

Het opleidingsniveau van de werknemer is bepaald op basis van de hoogste afgeronde opleiding. Opleidingsniveau wordt uitgesplitst in de groepen 'mbo', 'hbo', 'wo' en 'overig'. Indien een werknemer niet voorkomt in de bronnen van het CBS dan wordt de werknemer ingedeeld in de categorie 'onbekend'.

Het contracttype van de werknemer is afgeleid uit de contractsoort en het type baan van de werknemer. Het contracttype valt uiteen in 'flexibele arbeidsrelaties' en 'vaste arbeidsrelaties'.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.