Inkoopvolume van de Nederlandse overheid 2015-2019

Ten behoeve van een onderzoek naar het inkoopvolume van de Nederlandse overheid zijn extra sectordetailleringen van inkoopgegevens nodig.
Voor de indeling van de beleidsterreinen van de overheid is de Classification of the Functions of Government (COFOG 99) gebruikt. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Significant Public.