Met gelijke kansen op weg naar werk

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Het re-integratieproces is te zien als een aaneenschakeling van bewuste of onbewuste beslismomenten die mogelijkheden en kansen op werk voor werkzoekenden beïnvloeden. Bij elk beslismoment kunnen ongelijke kansen optreden voor bepaalde groepen werkzoekenden.
Het is de vraag in welke mate deze ongelijke kansen in de praktijk optreden en voor welke groepen. Deze vraag probeert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met behulp van dit dashboard te beantwoorden voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt: bijstandsgerechtigden en arbeidsbeperkten. Bekostigd door: ministerie van SZW.