Loonongelijkheid en baanontwikkeling, gemeente Eindhoven

foto werknemer aan het werk in een autofabriek
© Hollandse Hoogte
Voor de coronacrisis draaide de economie in Eindhoven lange tijd bovengemiddeld in Nederland, maar niet iedereen profiteerde van de economische groei en banenontwikkeling. Net als in andere Europese steden is er in Eindhoven een ontwikkeling van toenemende ongelijkheid. Om de ontwikkelingen in het sociaal domein in kaart te brengen, heeft de gemeente Eindhoven het dashboard Trendverkenning Sociaal Domein Eindhoven ontwikkeld, met als doel uitdagingen aan te pakken en lange termijneffecten te meten in de regio.
Om de ontwikkelingen in het dashboard door te kunnen trekken naar een nieuwe periode, heeft de gemeente Eindhoven het CBS UDC/Eindhoven gevraagd nieuwe cijfers te maken voor het dashboard. De cijfers uit het dashboard met betrekking tot loonongelijkheid en banenontwikkeling van 2001-2014 zijn verlengd naar de periode 2014-2018. Voorheen werden deze cijfers gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op basis van CBS-cijfers. De methoden van PBL voor de cijfers van 2001-2014 zijn ook voor dit onderzoek gebruikt.