Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2020H1

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in de eerste helft van 2020 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.
In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein publiceert CBS tweemaal per jaar gegevens over het sociaal domein (jeugdzorg, participatie en wmo). In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze tabel samengesteld. De tabel toont per gemeente het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in de eerste helft van 2020, naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

De cijfers over 2019 zijn nader definitief, de cijfers over de 1e helft van 2020 zijn voorlopig.