AZW: Werkbeleving en uitstroom Soc. Domein naar enkele branches, 1e kw 2019

In deze analyse is nagegaan wat de samenhang is tussen de werkbeleving van werknemers in het sociaal domein en de mobiliteit van deze werknemers aan de hand van informatie uit de eerste meting 2019 van de AZW Werknemersenquête.

Ten behoeve van een onderzoek dat AEF in opdracht van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn uitvoerde, heeft het CBS op verzoek onderzocht wat de samenhang is tussen de werkbeleving van werknemers in het sociaal domein en de mobiliteit van deze werknemers. Uitgangspunt zijn alle werknemers in het sociaal domein op basis van de AZW Werknemersenquête 1e meting 2019.

Van deze werknemers is middels de Polisadministratie vastgesteld of zij één jaar later:

  • werkzaam waren als werknemer in een andere branche binnen het sociaal domein;
  • werkzaam waren als werknemer buiten het sociaal domein, maar binnen de bedrijfstak zorg en welzijn;
  • werkzaam waren als werknemer buiten de bedrijfstak zorg en welzijn, als zelfstandige werkten of niet meer werkzaam waren

Vervolgens kon worden onderzocht welke achtergrond- en baankenmerken samenhangen met de uitstroom van werknemers in het sociaal domein. In de tabel is een logistische regressieanalyse opgenomen van de uitstroom van medewerkers in het sociaal domein.

Deze tabel is ontwikkeld voor het onderzoeksprogramma AZW. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.