Pensioenleeftijd werknemers en aantal gepensioneerden naar leeftijd, 2019

Twee tabellen over de (gemiddelde) leeftijd bij pensionering en het aantal gepensioneerden naar leeftijd.
Daarnaast bevat de tabel over de leeftijd bij pensionering diverse uitsplitsingen, bijvoorbeeld naar bedrijfstak, migratieachtergrond en opleidingsniveau.