Personen met ouders van tweede generatie, 1 januari 2020

Deze publicatie bevat gegevens over personen (tot 50 jaar) met ouder(s) met een tweede generatie migratieachtergrond, naast overige personen met een Nederlandse achtergrond, naar leeftijd van de persoon en achtergrond van de ouders, 1 januari 2020.
Personen met een Nederlandse achtergrond, van wie één of twee ouders een tweede generatie migratieachtergrond hebben, worden kortweg aangeduid als personen met ouders van de tweede generatie. Beide ouders zijn dus in Nederland geboren maar tenminste één van hun ouders (grootouders van de persoon) is in het buitenland geboren. Deze groep wordt in andere onderzoeken ook wel de ‘derde generatie’ genoemd.

Omdat bij personen die ouder dan 50 jaar zijn zeer vaak het geboorteland van de grootouders en daarmee de achtergrond van de ouders niet bekend is, wordt in deze tabellenset alleen de grootte van de groep personen met ouders van de tweede generatie weergegeven tot de leeftijd van 50 jaar.

Deze cijfers worden elke twee jaar geüpdatet. De tabellenset is de opvolger van de StatLinetabel Bevolking; niet-westerse derde generatie, 2000-2012. Het aantal herkomstgroepen is sterk uitgebreid, de populatie is beperkt tot personen onder de 50 jaar en de berekeningsmethodiek is gewijzigd.