Buitenlandse werknemers in Schagen, 2018

© Hollandse Hoogte / Olaf Kraak Fotografie
Tabellen en kaart met verschillende achtergrondkenmerken van werknemers geboren in het buitenland die wonen of werken in de gemeente Schagen.
Werknemers geboren in het buitenland zijn belangrijk voor de lokale economie in de Kop van Noord-Holland. Veel bedrijven in deze regio maken gebruik van deze arbeidskrachten. De gemeente Schagen wil hier op inspelen, bijvoorbeeld door het bieden van voldoende en passende huisvesting. Voor gericht beleid heeft de gemeente Schagen goede informatie nodig. Deze tabellen en kaart geven informatie over persoonskenmerken, banen, en (indien beschikbaar) de woonsituatie van werknemers geboren in het buitenland die werken of wonen in Schagen.