Bijzondere bijstand 2019

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2019.
Het doel van dit onderzoek was het vaststellen van het totaalbedrag dat gemeenten in 2019 hebben uitgegeven aan bijzondere bijstand. De uitgaven aan bijzondere bijstand zijn gedetailleerd naar cluster bijzondere bijstand. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).