Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2018-2019

Aantallen huishoudens naar inkomensklasse van het bruto huishoudensinkomen per provincie, 2018-2019.

Het doel van deze tabel is om een beeld te geven van de verdeling van aantallen huishouden naar inkomensklassen van het bruto huishoudinkomen per provincie. De cijfers zijn beschikbaar voor de jaren 2018 en 2019. De cijfers van 2019 zijn voorlopig.

Opdrachtgever: Geomarktprofiel