Landbouwbedrijven met meer dan 100 hectare cultuurgrond

Aantal land- en tuinbouwbedrijven met meer dan 100 hectare cultuurgrond per bedrijfstype in de jaren 2010-2019
Aantal land- en tuinbouwbedrijven en de oppervlakte landbouwgrond op bedrijven met meer dan 100 hectare cultuurgrond per bedrijfstype in de jaren 2010-2019.