Zorginstellingen met duizend of meer banen werknemers, 2018

Zorginstellingen met duizend of meer banen werknemers, 2018

In deze tabel zijn het aantal ondernemingen, totaal bedrijfsopbrengsten en het aantal banen werknemers voor zorginstellingen met duizend of meer banen werknemers en voor zorginstellingen met minder dan duizend banen werknemers weergegeven per bedrijfsklasse.

Bekostigd door: SDB Group