Tabellen Tozo nader voorlopig maart 2020

Nader voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), maart 2020.
Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).