Mensen met langdurige aandoeningen of beperkingen 2019

Het percentage mensen van 15 jaar en ouder met een of meerdere langdurige aandoeningen en/of beperkingen naar opleiding, leeftijdsgroepen en onderwijsniveau.
Het percentage mensen van 15 jaar en ouder met een langdurige aandoening en/of een beperking volgens de GALI-indicator en het percentage mensen met een langdurige aandoening en/of een OESO-beperking werd berekend. Binnen deze groepen mensen met een aandoening en/of beperking werd gekeken naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau. Dit maatwerk werd bekostigd door het Nivel.