Bevolking 16-plus naar veiligheidsregio (2019-2020)

Voor de bevolking van 16 jaar en ouder is per veiligheidsregio het aantal mannen en vrouwen en de leeftijdsverdeling (peildatum 31 mei 2020) evenals het niveau van de hoogst gevolgde opleiding (peildatum 1 oktober 2019) gegeven.
De tabellen zijn samengesteld op basis van gegevens uit het Stelsel van sociaal-Statistische Bestanden (SSB) van het CBS.

Bekostigd door: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en het Milieu (RIVM)