Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.
Nederland is op te delen naar verschillende regionale niveaus. Provincies en gemeenten horen
bij de meest gangbare indelingen. Hier tussen zitten de woningmarktregio’s gedefinieerd door de COROP-gebiedsindeling. Voor deze gebiedsindeling zijn prijsontwikkelingen berekend van verkochte bestaande koopwoningen voor de periode 1995 t/m het tweede kwartaal 2020. Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Correctie
In de publicatie van 11 mei 2020 zijn onvolledige cijfers gepubliceerd over verslagperiode 2020 1e kwartaal. Deze publicatie is vervangen door de huidige publicatie waarin cijfers over het 1e kwartaal van 2020 volledig zijn inclusief cijfers van het tweede kwartaal.