Labour Market Policy Database - 2019, YG- monitor

Deelname van personen van 15 tot en met 24 jaar aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database - Youth Guarantee Monitor.
De LMP-database bestaat uit gegevens over de participatie van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen. Deze tabellenset bevat cijfers over twee arbeidsmarktmaatregelen voor personen van 15 tot en met 24 jaar. De arbeidsmarktmaatregelen waarover gerapporteerd wordt, zijn:
- Arbeidsmarktmaatregel 11: Unemployment benefits (WW);
- Arbeidsmarktmaatregel 13: National assistance benefit: (algemene bijstand).

Per arbeidsmarktmaatregel is de volgende detaillering beschikbaar:
- Stand ultimo 2019: het aantal personen aan het eind van het jaar;
- Instroom in 2019: verdeeld naar herkomst bij instroom;
- Uitstroom in 2019: verdeeld naar bestemming bij uitstroom;
- Uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en registratieduur.

Gebruiker: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid