Drugsgebruik of drugshandel in buurt per basisteam politie

Het weleens voorkomen en ervaren van veel overlast van drugsgebruik of drugshandel naar regionale eenheid, politiedistrict en basisteams, 2013, 2016 en 2019.
In deze tabel is o.a. per basisteam van de Nederlandse politie te zien hoeveel inwoners van 15 jaar of ouder, melden dat er in hun buurt sprake is van drugsgebruik of drugshandel, de mate waarin men daar overlast van ervaart en of dat als eerste moet worden aangepakt.