AZW-breed: Bedrijven en werknemers naar grootte, branche en SBI-codes, 2020

Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal bedrijven in de sector zorg en welzijn (incl. kinderopvang) per grootteklasse en het gemiddelde en mediane aantal werknemers van de bedrijven in de betreffende grootteklasse.
De cijfers zijn berekend met 31-03-2020 als peildatum en worden gepresenteerd naar het laagst beschikbare sbi-niveau.
De cijfers in deze tabellen komen niet overeen met de cijfers in de tabellen ‘Bedrijven; bedrijfstak’. Voor deze tabellen is gebruik gemaakt van de loonaangiften administratie. Tevens is de hoogste grootteklasse verder uitgesplitst ten opzichte van de tabel ‘Bedrijven; bedrijfstak’.

Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.