Kenmerken en zorggebruik cliënten beschermd wonen, 2019

Deze tabellen beschrijven de persoonskenmerken van cliënten beschermd wonen in 2019 én het zorggebruik voorafgaand aan en na afloop van het beschermd wonen traject.

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, zijn deze tabellen over cliënten beschermd wonen samengesteld. De tabel splitst de cliënten beschermd wonen in 2019 uit naar enkele persoonskenmerken. Daarnaast wordt het zorggebruik voorafgaand aan de start van het beschermd wonen traject in beeld gebracht, voor beschermd wonen trajecten die in 2018 zijn gestart. Ten slotte wordt het zorggebruik na afloop van het beschermd wonen traject in beeld gebracht, voor beschermd wonen trajecten die in 2016 zijn beëindigd.

Deze tabellen zijn bekostigd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport.