Tozo met persoons- en bedrijfskenmerken, mei 2020

Aantal uitkeringen en kenmerken van (bedrijven van) personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
Deze tabellenset bevat 6 tabellen met landelijke cijfers over aantal Tozo-uitkeringen, aantal personen met een Tozo-uitkering, aantal unieke bedrijven van deze personen en uitgekeerde bedragen in de verslagmaand mei 2020. Tabel 2 heeft ook een verdeling naar gemeenten.

De Tozo, uitgevoerd door gemeenten, voorziet zelfstandigen in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Gegevens voor de tabellenset zijn ontleend aan de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS).

Bekostigd door ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).