Armoedemonitor gemeente Winterswijk 2018

© ANP
Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Winterswijk uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.

De gemeente Winterswijk wil het gebruik van gemeentelijke regelingen ten aanzien van het minimabeleid monitoren. Inwoners met een inkomen onder een bepaalde inkomensgrens kunnen van deze regelingen gebruik maken. In dit onderzoek is gekeken naar de samenstelling van de minimahuishoudens in de gemeente Winterswijk en het gebruik van gemeentelijke regelingen door deze minimahuishoudens.

Bekostigd door: gemeente Winterswijk.