Alleenstaande minderjarige vreemdelingen, 2014-2019

Jongeren op de Boulevard in Scheveningen.
© Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam
Factsheet over Integratie en vertrek van een recent cohort AMV’s in Nederland (2014-2019)
In samenwerking met het WODC onderzocht het CBS hoe het gaat met alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) die in de periode 2014-2019 een verblijfsvergunning aanvroegen in Nederland. Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het meerjarige cohortonderzoek asielzoekers en statushouders.

Opdrachtgever: ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport