Houtketels voor warmte bij bedrijven 2017-2019

Tabel met aantallen en vermogens van houtketels voor warmte bij bedrijven naar sector en naar grootteklasse 2017-2019.
In de tabel worden de volgende sectoren onderscheiden: houtindustrie, meubelindustrie, bouw, handel, landbouw, energiebedrijven en overige sectoren. De ketels zijn ingedeeld in grootteklasse op basis van het thermisch vermogen.