Banen uitstromers zonder startkwalificatie, 2013-2017

Baankenmerken van mbo- en vo-uitstromers met en zonder startkwalificatie, 2013/’14-2017/’18

In de tabellenset is van uitstromers met en zonder startkwalificatie uit het vo en mbo van 18 jaar en ouder weergegeven of ze een baan hebben en of deze voor meer dan 12 dan wel 25 uur per week is. Peilmomenten zijn 3 maanden voor uitstroom, het moment van uitstroom, 1 maand na uitstroom en 2 maanden na uitstroom. Gegevens zijn uitgesplitst naar soort onderwijs en persoonskenmerken. In de bijbehorende rapportage staan enkele resultaten beschreven.

Opdrachtgever: Ministerie van OCW.