AZW-smal: Uitstroom werknemers naar kenmerk, leeftijd, branche, 2017-2019

Deze tabel bevat cijfers over, naar type uitstroom gesplitste, uitstroom van werknemers van de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal als aandeel van het totaal aantal werknemers per branche en leeftijdscategorie in de periode 2017-2019.

Deze tabellen bevatten cijfers over de uitstroom van werknemers van de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal naar jaar, kwartaal, branche, leeftijd en het mobiliteitskenmerk. In 'Tabel 1' vallen de mobiliteitskenmerken uiteen in 'Uitstroom: overige sectoren', 'Uitstroom: uitkering' (met daaronder: 'Uitkering: arbeidsongeschiktheid' en 'Uitkering: bijstand en werkloosheid'), 'Uitstroom: zelfstandige', 'Uitstroom: pensioen' en 'Uitstroom: inactief'. In verband met de beschikbaarheid van de onderliggende bronnen hebben deze cijfers betrekking op de periode 2017 en 2018. In 'Tabel 2' vallen de mobiliteitskenmerken uiteen in 'Uitstroom: overige sectoren', 'Uitstroom: uitkering' (met daaronder: 'Uitkering: arbeidsongeschiktheid' en 'Uitkering: bijstand en werkloosheid'), en 'Uitstroom: inactief'. De cijfers in 'Tabel 2' lopen van 2017 tot en met 2019. Voor het vierde kwartaal 2019 zijn er nog geen cijfers over uitkeringen beschikbaar.

De getoonde aandelen zijn berekend ten opzicht van het totaal aantal werknemers in de betreffende branche en leeftijdscategorie. Als gevolg hiervan tellen de getoonde aandelen niet op tot 100 procent.

Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.