Vermogensonderzoeken in het buitenland 2018

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2018.
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van het aantal gemeenten dat in 2018 een vermogensonderzoek in het buitenland is gestart en hoe vaak dit leidt tot een vordering en/of boete wegens schending van de inlichtingenplicht in de bijstand. Daarnaast is onderzocht of vorderingen wegens verzwegen vermogen in het buitenland afzonderlijk kunnen worden aangeleverd in de Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS). Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).