Sterfte naar persoonskenmerken, 2006-2017

© Hollandse Hoogte / Rob Voss
Het betreft tabellen met bevolkings- en sterftecijfers naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, bedrijfssector en inkomen voor de periode 2006-2017.

In de tabellen zijn de verschillende jaren (2006 t/m 2017) bij elkaar opgeteld tot een totaal. De tabellen tonen hoeveel personen er leven en sterven, uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken.

Maatwerk is op aanvraag en tegen betaling beschikbaar met referentienummer PR000215. Ook zijn er voorwaarden verbonden aan het gebruik. Ben u geïnteresseerd in dit product? Informeer bij maatwerk@cbs.nl.

Opdrachtgever: Willis Towers Watson