Woningen naar Eigendom en WOZ regio Rotterdam 2017-2019

Maatwerktabel woningvoorraad regio Rotterdam naar gemeente, eigendom en WOZ-klasse voor de jaren 2017, 2018 en 2019.
De woningvoorraad in de regio Rotterdam uitgesplitst naar gemeente, eigendom (koopwoningen, huurwoningen in eigendom van woningcorporaties en huurwoningen in eigendom van overige verhuurders) en WOZ-klasse (3 klassen) op 1 januari 2017, 2018 en 2019. Bekostigd door: Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam.