Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2017

De tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2017 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2017 en 2018 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden, woonsituatie en criminaliteit.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine-tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van VWS deze tabellenset samengesteld. Er zijn zowel landelijke uitkomsten beschikbaar als uitkomsten per jeugdregio.