AZW-smal: Uitstroom werkn naar baangrootte en -duur, lft, branche, 2017-‘19

Deze tabel bevat cijfers over uitstroom, van verschillende populaties als gevolg van geselecteerde banen, van de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal naar branche en leeftijdscategorie in de periode 2017-2019.
De cijfers in deze tabellen worden gepresenteerd per jaar en kwartaal en worden gesplitst naar branche en het leeftijdscategorie. Aan iedere tabel ligt, als gevolg van verschillende baanselecties, een andere populatie ten grondslag. In 'Tabel 1' wordt er gekeken naar alle uitgestroomde werknemers uit zorg en welzijn smal. In 'Tabel 2' worden werknemers niet meegenomen in de populatie uitgestroomde werknemer uit zorg en welzijn smal indien de deeltijdfactor van de baan waaruit zij uitstroomden minder dan 0.25 bedroeg. in 'Tabel 3' worden werknemers niet meegenomen in de populatie uitgestroomde werknemer uit zorg en welzijn smal indien zij jonger dan 25 waren en baan de waaruit zij uitstroomden 31 dagen of minder heeft bestaan. In 'Tabel 4' worden de selecties uit 'Tabel 2' en 'Tabel 3' gelijktijdig toegepast.

In de tabellen 'AZW-smal: Mobiliteit zorg en welzijn leeftijd 2010-2019' en 'AZW: uitstroom, leeftijd werknemers; kwartaal 1 ‘18/19' zijn eveneens cijfers over uitstroom naar leeftijd beschikbaar. Naast het feit dat er in de huidige tabellen afwijkende populaties gebruikt worden voor 'Tabel 2', 'Tabel 3' en ‘Tabel 4’, zijn de cijfers in de huidige tabellen gebaseerd op recentere versies van de genoemde bronnen. De eerdere tabellen zijn te raadplagen via het AZW webdossier, zie https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/arbeidsmarkt-zorg-en-welzijn.

Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.