AZW-breed: Pendel woon- en werkregio naar enkele branches, regio, 2016-2018

Deze tabellen bevatten gegevens over pendel tussen woon- en werkregio’s van banen van werknemers in de sector zorg en welzijn in Nederland.
Deze tabellen bevatten cijfers over de inkomende en uitgaande pendel van werknemers in de sector Zorg en Welzijn. Voor de pendelcijfers worden er vier branches geregionaliseerd met werkregio conform de RegioPlus-arbeidsmarktregioindeling, te weten de UMC’s, overige ziekenhuizen, huisartsen en de branche ‘Overige zorg’. Bij de andere branches is de aanname dat men niet werkt op de vestiging van bedrijven, maar bijvoorbeeld ambulant/dicht bij huis, waardoor men per definitie woont en werkt in dezelfde regio.

De cijfers in deze tabel zijn een verbijzondering van de cijfers uit de tabel 'Pendel van (banen van) werknemers op AZW StatLine.

Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.