Immigratie en emigratie, weekcijfers 2019 en 2020

Deze tabel bevat gegevens over het gemiddelde aantal immigranten, emigranten en het migratiesaldo per week voor de weken 3 tot en 11 (voor invoering van corona-beperkende maatregelen) en de weken 13 tot en met 16 van 2020 en 2019, naar migratieachtergrond.
De cijfers voor 2020 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen berichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor maandcijfers worden gehanteerd, kunnen er verschillen bestaan.