Aanvullende statistiek ziekteverzuim, 1e kwartaal 2020

Ziekteverzuimpercentage naar bedrijfstak, 1e kwartaal 2020
Het CBS rapporteert elk kwartaal over ziekteverzuim. In verband met de coronacrisis worden deze cijfers nu versneld gepubliceerd, met als gevolg dat nog niet voor alle bedrijfstakken voldoende gegevens beschikbaar zijn.