Sterfte per week en per provincie, type huishouden, 2020

Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.
Tabel 1 bevat een uitsplitsing naar type huishouden.
Tabel 2 en 3 bevat gegevens over overledenen in de particuliere huishoudens en de overledenen in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Tabel 2 bevat een uitsplitsing naar leeftijd.
Tabel 3 bevat een uitsplitsing naar GGD-regio.
Tabel 4 bevat het aantal personen in verpleeg- en verzorgingshuizen op 1 januari 2020 en 26 april 2020.
Tabel 5 bevat aantallen van de instroom in institutionele huishoudens per week.
De cijfers voor week 17 betreffen een schatting. Het CBS krijgt dagelijks berichten over sterfte binnen. Gewoonlijk zit er enige tijd tussen de feitelijke overlijdensdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt. De overlijdensberichten worden iedere week op donderdag verzameld. Meestal heeft het CBS op donderdag gegevens van iets meer dan 80 procent van alle sterfgevallen van de voorgaande week. Uit week 12 tot en met 16 is op te maken dat de berichten momenteel sneller binnenkomen dan gewoonlijk (het aantal binnengekomen berichten na een week is nu gemiddeld 85 procent van het totaal). Vanwege Koningsdag komen berichten van week 17 met enige vertraging binnen, net als na het Paasweekend. Op de donderdag na Pasen was 75 procent van de berichten van de week ervoor ontvangen. De schatting voor week 17 is gebaseerd op de aanname dat nu ook 75 procent is ontvangen. Dit is echter niet zeker, het werkelijk aantal overledenen in week 17 kan hoger of lager uitvallen.