Export van Topsectoren in Limburg, 2015-2018

Deze tabellenset bevat informatie over een regionale uitsplitsing van de export van goederen en diensten van Topsectoren in de provincie Limburg
Deze tabellenset is samengesteld in opdracht van het LIOF.