AZW: Uitstroom werknemers naar overige sectoren, regio, 2010-2019

Deze tabellen bevatten cijfers over de sector behorende bij de nieuwe baan van een werknemer die uitstroomt van de arbeidsmarkt zorg en welzijn (smal of breed).

De cijfers in deze tabel worden gepresenteerd per jaar en kwartaal en worden gesplitst naar sector (en SBI) en Regioplus-arbeidsmarktregio. Aandelen op het niveau van de SBI-code zijn berekend ten opzichte van de bovenliggende sector.

Deze cijfers wijken -als gevolg van een methodeverbetering- af van de cijfers in de categorie ‘Uitstroom: overige sectoren’ op AZW StatLine. De cijfers op AZW StatLine worden zo spoedig mogelijk vervangen door cijfers die eveneens berekend zijn met de verbeterde methode.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.