Pilot Barometer culturele diversiteit - aanvulling

Migratieachtergrond van werknemers van een pilotorganisatie
Om de culturele diversiteit binnen organisaties in te kaart te brengen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de pilot Barometer culturele diversiteit opgezet. In het kader van deze pilot heeft SZW het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder andere gevraagd om gegevens samen te stellen over de migratieachtergrond van werknemers van enkele pilotwerkgevers met toestemming van deze pilotwerkgevers.