AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn. naar kenmerk, branche, regio, 2010-2018

Deze tabel bevat cijfers over de arbeidsmobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed uitgesplitst naar jaar, kwartaal, (sub)branche, mobiliteitskenmerk en zorgkantoorplus-regio.

De cijfers in deze tabel worden gepresenteerd per jaar en kwartaal en worden gesplitst naar (sub)branche, mobiliteitskenmerk en zorgkantoorplus-regio.
De cijfers hebben betrekking op zorg en welzijn breed. Dit zijn alle branches in zorg en welzijn exclusief de kinderopvang.
De zorgkantoorplus-regio indeling is een verbijzondering van de reguliere zorgkantoorregio indeling die het CBS hanteert en is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Deze tabel is een selectie uit de StatLine tabel ‘Mobiliteit van werknemers; AZW (breed), kenmerken mobiliteit, regio’ waarbij er gebruik gemaakt is van een andere regionale indeling. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.

Maatwerk is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl o.v.v. PR000095B