Invoerwaarde aan dierlijke producten Saba, 2019

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerde dierlijke producten door Saba in 2019.
De tabel is gebaseerd op de voorlopige jaarcijfers van 2019. De dierlijke producten zijn geselecteerd op basis van het Geharmoniseerd Systeem (2002). Opdrachtgever: Public Entity Saba.