Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2014-2018

Bevolking en beroepsbevolking (totaal/werkzaam/werkloos) naar arbeidsmarktregio, geslacht, leeftijdsklasse en onderwijsniveau, 2014-2018.
Deze tabel bevat cijfers over de bevolking en beroepsbevolking naar diverse achtergrondkenmerken, waaronder arbeidsmarktregio 2020. De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking.
Maatwerk is gemaakt in opdracht van het UWV in het kader van de UWV Arbeidsmarktprognose 2020-2021.