Banen naar minimumloonklassen, 2014-2018

Banen van werknemers naar baankenmerken, ingedeeld naar minimumloonklassen, voor de jaren 2015-2018.

Deze tabellen met het aantal banen van werknemers ingedeeld naar het minimumloon van volwassenen geeft het aantal banen van werknemers wiens loon gelijk of lager ligt dan het minimumloon. De banen zijn uitgesplitst naar baankenmerken zoals wekelijkse arbeidsduur en contractvorm. Zowel de populatie banen van werknemers van 15 tot 75 als de banen van werknemers van 15 tot en met 22 jaar zijn weergegeven. Hierbij zijn de banen ingedeeld aan de hand van het minimumloon voor volwassenen.

Deze tabellen zijn gemaakt in opdracht van de Universiteit van Amsterdam. Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer PR0000151.