Aantal bedrijven met werknemers en banen van werknemers

© We Share Bonaire/Jan Wachtmeester
Caribisch Nederland: aantal bedrijven met werknemers, de loonsom per baan in verhouding tot het Wettelijk Minimumloon (WML) en dienstverbanden van werknemers naar sector.
Voor een rapport over het minimumloon op Caribsich Nederland heeft het CBS de opdracht gegeven om tabellen te maken van het aantal bedrijven op Caribisch Nederland met werknemers, de loonsom per baan in verhouding tot het Wettelijk Minimumloon (WML) en dienstverbanden van werknemers naar sector. Bekostigd door: Ecorys, in opdracht van het ministerie van SZW.