Leegstand bedrijven en winkels in Schagen, 2018

© Google
Het CBS heeft een kaart gemaakt van de gemeente Schagen waarop te zien is in welke delen van bedrijventerreinen en winkelgebieden relatief veel of weinig leegstand is.
De gemeente Schagen wil het vestigingsklimaat versterken. Hierbij horen gezonde bedrijventerreinen en winkelgebieden, met uitbreidingsmogelijkheden voor de locaties die overvol dreigen te raken, en verbeteringen of herontwikkeling van delen met relatief veel leegstand. Daarom heeft CBS RDC/Schagen een zogenaamde ‘vierkantenkaart’ gemaakt van de gemeente Schagen, waarin voor alle winkelgebieden en bedrijventerreinen per gebied van 200x200 meter aan de kleuren te zien is of de leegstand relatief hoog of juist laag is.