Gezondheid en leefstijl in Overijssel

Deze tabel bevat enkele gezondheidsaspecten van de inwoners van Overijssel
De gegevens hebben betrekking op de algemene gezondheid en leefstijlfactoren zoals rookgedrag, beweging en lichaamsgewicht. De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS.