Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2017

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2017.
Viercijferige postcodegebieden met een relatief hoog aandeel huishoudens met een inkomen onder de lage inkomensgrens en een relatief hoog aandeel huishoudens met een uitkering en een relatief hoog aandeel huishoudens met een hoofdkostwinner met een niet-westerse migratie-achtergrond. Het gaat om particuliere huishoudens met het gehele jaar inkomen exclusief studentenhuishoudens.
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.