Armoedemonitor gemeente Bronckhorst, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Bronckhorst uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.
De gemeente Bronckhorst wil het gebruik van gemeentelijke regelingen ten aanzien van het minimabeleid monitoren. Inwoners met een inkomen onder een bepaalde inkomensgrens kunnen van deze regelingen gebruik maken. In dit maatwerk is gekeken naar de samenstelling van de minimahuishoudens in de gemeente Bronckhorst en het gebruik van gemeentelijke regelingen door deze minimahuishoudens. Bekostigd door: gemeente Bronckhorst.

Downloads