Leegstand van rijksmonumentale niet-woningen, 2019

foto paleis op de dam, amsterdam
© Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam
Onderzoek naar de administratieve leegstand van rijksmonumentale niet-woningen, uitgesplitst naar verschillende kenmerken.

Leegstand is een belangrijk thema binnen het erfgoedbeleid voor de gebouwde rijksmonumenten. In dit onderzoek wordt de administratieve leegstand bekeken van rijksmonumentale niet-woningen, uitgesplitst naar verschillende kenmerken. Het primaire doel van dit onderzoek is om te weten hoe de administratieve leegstand onder monumentale niet-woningen zich verhoudt tot het leegstandscijfer van zowel de totale groep niet-woningen als de totale voorraad woningen en niet-woningen uit de BAG populatie. Om te bepalen of een object leegstaat, wordt daarom gebruik gemaakt van gegevens uit een project dat het CBS in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft uitgevoerd: 'de Landelijke Monitor Leegstand , 2015-2019’.

De publicatie bestaat uit een maatwerktabellenset en een rapportage met de belangrijkste resultaten.

Bekostigd door: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).